Privacy verklaring

Privacy verklaring

Inleiding

Cardia verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cardia verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Cardia en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens

Cardia behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Cardia verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Cardia evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Cardia. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Cardia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website cardia.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Cardia beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Cardia na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Cardia gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Cardia website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft. Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Cardia inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Cardia de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Cardia kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Cardia heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links

Op de website van Cardia zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Cardia kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijziging van Privacy Verklaring

Cardia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. We adviseren u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Privacy bij Cardia

Op 25 mei treedt de nieuwe privacywet in werking. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor een betere bescherming van privacygevoelige informatie.

Ook voor Cardia heeft deze nieuwe wetgeving consequenties. Omdat we werken met en voor mensen, werken we ook met gegevens die privacy gevoelig zijn. Deze gegevens zijn belangrijk om goede zorg te verlenen of de rol van werkgever goed te kunnen vervullen. In de werkprocessen gaan wij zorgvuldig met de gegevens om. Essentieel onderdeel van deze nieuwe wetgeving is bijvoorbeeld de verantwoordingsplicht.

In de afgelopen tijd is er al hard gewerkt aan het privacybewustzijn van onze medewerkers. Daarnaast is er een systeem voor datalekken opgezet. Ook hebben wen ons elektronisch clientendossier en medewerkersdossier beter ingericht voor bescherming van gegevens en is er een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze stappen zijn niet alleen gezet om te voldoen aan de verplichtingen van de wet. De belangrijkste drijfveer is dat Cardia de privacy van iedereen optimaal wil respecteren. Van zowel cliënten als medewerkers.

Heeft u vragen over de nieuwe privacywet, hoe uw privacy gewaarborgd is bij Cardia, of wilt u een klacht indienen rond privacy? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..